پایان نامه ارشد رشته حقوق : ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

دسته بندی: حقوق
بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان :  ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 (M.A(

گرايش حقوق خصوصي

 عنوان :

ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

 استاد راهنما:

دكتر سيد حسن شبيري زنجاني

 استاد مشاور:

دکتر سيد حسن وحدتي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنين در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحيح بيان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسميت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جديد حمایت از خانواده مصوّب 91 مي‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتيم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با اين اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از اين‌رو  مي‌بايست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ي جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار اين ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌اي که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی :

ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانواده

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف) بيان مسئله. 2

ب) اهداف پژوهش… 4

ج) سوالات اصلي پژوهش… 4

د) فرضيه هاي پژوهش… 4

ه) روش پژوهش… 5

و) پيشينه  پژوهش… 5

ز) سازماندهي پژوهش… 7

فصل اول: کلیّات

مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات… 10

گفتار اول : مفهوم نکاح.. 11

بند اول : مفهوم نكاح در فقه. 12

بند دوم : مفهوم نكاح در حقوق موضوعه. 13

گفتار دوم : انواع نكاح.. 16

بنداول: نکاح دائم. 17

مبحث دوم : مباني و تاريخچه ازدواج موقت… 19

گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت… 21

بند اول : مباني عام ازدواج موقت… 22

بند دوم : مباني خاص ازدواج موقت… 24

گفتار دوم : پيشينه ازدواج موقت در اديان. 25

بند اول : قبل از اسلام. 25

بند دوم : بعد از اسلام. 27

بند سوم : ازدواج موقت در يهود. 29

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتيان. 31

مبحث سوم: جايگاه ازدواج موقت در اسلام ودلايل مشروعيت آن. 32

گفتار اول :جايگاه ازدواج موقت در اسلام. 33

بند اول : ازدواج موقت در قرآن كريم. 33

ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36

بند دوم : ازدواج موقت در سنت… 40

بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47

گفتار دوم: ادله مشروعيت ازدواج موقت از نظر شيعه. 50

بند اول : قرآن مجید. 50

بند دوم:  روایات.. 56

بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60

گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت… 60

بند اول : تحریم خلیفه دوم. 60

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین.. 61

بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت… 63

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65

گفتار چهارم: نقد و ارزيابي دلايل موافق و مخالف مشروعيت  ازدواج موقت… 68

بند اول : نقد مخالفين بر اساس آيات قرآن. 68

بند دوم : نقد مخالفين ازدواج موقت با سنت… 72

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران. 75

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران. 78

بند اول :‌ سن نكاح منقطع. 78

بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه. 80

بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت… 81

مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت… 83

گفتار  اول :‌خواستگاري.. 83

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت… 85

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت… 86

گفتار چهارم :‌ صيغه. 87

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت… 88

گفتار ششم : ثبت نكاح موقت… 88

بند اول :پیشینة ثبت… 89

بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت… 96

گفتاراول: ‌شرايط عاقد درازدواج موقت… 96

گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت… 97

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت… 98

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت… 98

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت… 99

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 99

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت… 100

بند اول :‌اقسام مهر. 100

بند دوم: شرايط مهر در ازدواج.. 101

بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت… 103

بند چهارم : تراضي مقدار مهر. 103

بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت… 104

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت… 105

بند  اول : تقسيط مهر. 105

بند دوم : تلف و عيب مهر. 106

بند سوم : حق امتناع زوجه. 107

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت… 108

گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109

بند اول : شروط مفسد عقد. 109

بند دوم : شروط صحیح عقد. 110

بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت… 111

فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از

اجرای قانون جدید حمایت از خانواده

مبحث اول: آثار ازدواج موقت… 114

گفتاراول: حقوق و تكاليف زوجين.. 116

بند اول : حسن معاشرت.. 116

بند دوم:  تشييدمباني خانوادگي وتربيت اولاد. 118

بند سوم : رياست خانواده 121

بند چهارم : نفقه. 123

بند پنجم : توارث.. 127

بند ششم: وصیّت… 130

گفتار دوم : عده در ازدواج موقت… 131

بنداول: عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن. 132

بند دوم: عده وفات.. 134

گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت… 135

گفتار چهارم: مقايسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136

بنداول : وجوه اشتراك.. 137

بند دوم : وجوه افتراق.. 139

مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت… 140

گفتار اول : فسخ نكاح.. 141

بند اول  : خيار عيب… 142

بند دوم : خيار تدليس… 143

بند سوم : خيار تخلف وصف… 144

گفتاردوم : انقضاي مدت.. 145

گفتار سوم : فوت.. 145

گفتارچهارم: بذل مدت.. 146

بند اول : شرایط صحت بذل. 146

بند دوم: جايگاه بذل مدت در قوانين ايران. 147

گفتارپنجم: مهر وانحلال نكاح موقت… 148

بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148

بند دوم :‌ مهر در مورد انقضاي مدت.. 149

بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت… 149

بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نكاح موقت… 149

بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزديكي تا انقضاي مدت.. 150

بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزديكي.. 151

بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151

گفتارششم : استنكاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت… 152

مبحث سوم : تحوّلات قانوني حمايت از خانواده در موضوع نکاح موقّت… 153

گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده 153

گفتاردوم:تفاوت قانون حمايت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت… 156

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتيجه گيري.. 159

منابع و مأخذ. 163

ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند 1391. 169

مقدمه

دين اسلام به عنوان يكي از كاملترين اديان بشري ، همواره تمامي ابعاد زندگي انسان را مد نظر خود قرار داده است در اين بين حفظ و بقاي نسل انسان ، يكي از مواردي بوده كه مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همين اساس، در آئين اسلام ، يك قالب و چارچوب اساسي به جهت هدفمند نمودن غريزه جنسي تدوين گرديده است كه بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم كنترل و هدايت غريزه جنسي در مسير صحيح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه اي كه پيامبر عظيم الشان اسلام آن را سنت حسنه خويش ناميد. اما با توجه به اين كه در پاره اي از مواقع در برخي از افراد جامعه ، حضور زن ديگري در تكميل نمودن اغناي جنسي فرد اثر گذار بوده و در اين بين ، عدول و تخطي از قوانين اسلامي به هيچ عنوان پذيرفته نمي باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح مي گردد ، شايد زمينه سازي اين نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است كه تاجران و برخي افراد به جهت طول مسافت محل كارشان تا محل زندگي شان ، يا به جهت لشكر كشي قواي اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادي كه بتواند علاوه بر شرعي بودن و پرهيز از هرگونه گناه و بي نظمي در جامعه اسلامي ، توانايي ارضاي نياز جنسي مسلمين را بنمايد بسيار پر اهميت به نظر مي رسيد ،  كما اينكه در طول تاريخ پس از رحلت پيامبر (ص) برخي از خلفاي جهان اسلام حكم بر حرام بودن آن صادر كرده و مهمترين دليل خويش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بين نژاد مسلمين عرب با غير عرب مي دانستند كه البته مولي متقيان علي (ع) ، چنين فتاوي را مورد نكوهش و انتقاد قرار مي داد. علي هذا امروزه به جهت گستردگي جوامع و پيچيدگي آن ، و لزوم ارتباط نزديك بين آحاد جامعه، وجود چنين نهادي به جهت جلوگيري از فساد در جامعه در پاره اي از مواقع به عنوان يك داروي موقت شايد عملي مناسب به نظر برسد كه اگر بخواهيم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگريم ، آنان ازدواج دايم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر اين بود كه مسلمين در نهايت در صورتي كه احساس آلوده شدن به گناه را بنمايد، به عنوان آخرين چاره و راهكار ازدواج موقت را پيشنهاد مي نمودند .

در تحقيق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است كه بحث ازدواج موقت را در حقوق ايران مورد بحث و بررسي قرار دهد تا بدين وسيله ضمن بررسي همه جانبه آن ، مسير بحث را به نقطه اي ختم نمايد كه قانون حمايت از خانواده در ايران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامي سفارشات اسلام و علماي دين به ازدواج موقت براي پيشگيري از فساد، هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ايران و قوانين موضوعه نيافته و اختصاص يك بند در قانون حمايت از خانواده به ازدواج موقت خود بيانگر اين حديث مجمل مي باشد.

الف) بيان مسئله

نهاد خانواده به اندازه اي اهميت دارد كه همواره كاتبان قانون وقتي وارد حوزه آن مي شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار مي دهند. زيرا پويايي و سلامت خانواده ، پويايي جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت يكي از نهادهايي حقوقي است كه روح آن در قوانين مدني از فقه اسلامي نشأت گرفته است، و اگر بخواهيم به نفس عمل در اين نهاد بنگريم ، آن را مانعي در افزايش فساد و پيشگيري از بسياري وقايع تلخ در حوزه خانواده خواهيم ديد اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه اي با آن برخورد نموده ايم كه علاوه بر ديدگاه منفي جامعه به زوج و زوجه در اين نهاد ، عدم برخي حمايت ها و مشكلات پس از پايان مدت نكاح موقت ، موجبات ايجاد مشكلات ، و عدم استقبال از اين نهاد را بوجود آورده است ، البته نكته قابل ذكر اين است كه اين نگاه منفي در صورتي مي توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد كه جامعه سوق به سوي ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستاي آن نهاد برنامه ريزي نمايند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداري لازم سازه ازدواج موقت از يك اسلوب و چارچوب مناسب، برخي از طرفداران اين طيف به ارتباط هاي جنسي پنهاني روي آورده ، و در اين ميان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاك نموده اند و حل مسئله همچنان در وادي فساد و تباهي غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گوياي منظور اصلي محقق در اين زمينه مي تواند باشد ، زيرا فقه اسلامي نيز برخي كاستي ها را در قوانين خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه مي نمايد ، به عنوان نمونه ديدگاه جامعه به زن صيغه اي به عنوان يك ابزار به جهت ارضاي جنسي مردان ، به عنوان يك ابزار و وسيله ، كه هيچ گونه حمايتي نيز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشكلي است كه متاسفانه علماي فقه نتوانسته اند با كنكاش در اين خصوص ، آن را حل و فصل نمايند در صورتي كه در ساير حوزه هاي فقهي هم چون معاملات، خمس ، زكات ، و…. همواره بحث هاي جديدي انجام پذيرفته و افق هاي روشن تري ارائه مي گردد.

بنابراين مسئله اي كه مطرح مي گردد اين است كه قوانين حقوقي ايران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمايت از خانواده كه بر اساس نام آن ، وظيفه و حمايت از خانواده اصلي ترين هدف آن است ، که نتوانسته نهادي به مهمي نكاح موقت را جز در ماده 22 در ساير مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است كه با مطالعات انجام شده پاسخي مناسب در اين زمينه ارائه دهد.

ب) اهداف پژوهش

1- بررسي اين مطلب كه فقه اسلامي آيا براي نكاح موقت ارزش قائل بوده است

2- بررسي اين موضوع كه قوانين مدني ايران تا چه حد از ظرفيت هاي فقه اسلامي در اين خصوص بهره برده اند.

 ج) سوالات اصلي پژوهش

1)جايگاه ازدواج موقت در حقوق ايران به‌ويژه موضع قانون‌گذار در قانون حمايت از خانواده دراين خصوص چيست؟

2) پيامدهاي ناشي از ازدواج موقت در حقوق ايران چه مي باشد.

د) فرضيه هاي پژوهش

1- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از اين‌رو به این نهاد  نیز رسمیت  بخشیده است  ودرچارچوب  قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.

2- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمايت از خانواده مصوّب 91 برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.

ه) روش پژوهش

جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصيفي- تحليلي با بكارگيري منابع كتابخانه اي  استفاده شده است.

و) پيشينه  پژوهش

جوزي(1389) در پژوهشي باعنوان ازدواج موقت در فقه اماميه عنوان مي دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهايي است که در دوران جاهليت وجود داشته و اسلام با اعمال تغييراتي در مقررات و شرايط آن، اين نکاح را امضا و تأييد نموده است. در اين که اين نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هيچ اختلافي ميان مسلمين وجود ندارد و تمامي مسلمين بر اين عقيده اجماع دارند که در ابتداي اسلام پيامبر(ص) صحابه را به انجام اين ازدواج امر فرمودند.

حسيني(1370) در پژوهشي با عنوان نكاح موقت در اسلام هدف از نوشتن اين رساله، اثبات يا نفي چيزي نيست ، متعه يك حكم مباح اسلامي است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهاي بزرگوار شيعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانين و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهي و احكام شرعي مربوط به آن هيچگونه نقطه ابهامي از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.

نوذري(1388) در پژوهشي با عنوان حكم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقي آن عنوان ميدارد مقدمه کتاب زيباي هستي بر اساس اصولي دقيق و نظمي عميق با قلم قدرت و بر پايه حکمت نگارش يافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبيعت را بر پايه قوانين خاص بنيان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمي و حاکميت حرکت هاي گوناگون، يکي اصول ثابت و سنن لايتغير را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سيطره اش بر عالم طبيعت سايه افکنده «اصل زوجيت» و پيوند و ارتباط دو جنس مخالف است

پسنديده (1389) بررسي مباني فقهي و حقوقي ازدواج موقت و احكام آن عنوان مي دارد با توجه به اين که ازدواج موقت از نظر فقه شيعه مباح مي باشد و مستندات قرآني و روايي آن را تائيد مي کند . اما در مقام عمل و اجرايي شدن آن در جامعه اسلامي با مشکلاتي روبرو مي باشد که در اين تحقيق سعي شد مباني فقهي و حقوقي آن مورد دقت نظر قرار گيرد و مستندات قرآني و روايي آن بررسي گردد. همه ي فقهاي شيعه در کتب فقهي و تفسيري خود در مورد ذيل آيه ي شريفه ي 24 سوره ي نساء متفق القول مي باشند.

رضي(1389) در پژوهشي با عنوان مطالعه تطبيقي ازدواج هاي نوپيدا در اهل سنت و فقه اماميه عنوان مي دارد اخيراً در برخي جوامع اهل سنت ازدواج‏هاي جديدي رواج يافته و در حال گسترش است. ازدواج مسيار، نکاح عرفي و نکاح سرّي از جمله اين ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهيت اين ازدواج‏ها و آراء فقهاي اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسي گرديده است و ادله و مستندات هر گروه با موازين فقه و حقوق اماميّه مورد تحليل و نقد قرار گرفته است

رضايي(1388) در پژوهشي باعنوان بررسي تطبيقي احكام دائم و موقت ازديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران عنوان ميدارد اين تحقيق راجع به احکام و اهداف ازدواج دائم وموقت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران که با بررسي تطبيقي احکام و ارکان عقد نکاح دائم و موقت ضمن اينکه اختلافات اين دو نوع عقد را مشخص ميکند رسالت تبيين اهداف والاي ازدواج را از ديدگاه شريعت مقدس اسلام عهده دار بوده و با بررسي تطبيقي اهداف انواع ازدواج (دائم وموقت و مسيار ) برجستگيها وپيامدهاي انها را بيان ميکند.

تعداد صفحه :187

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :
0 نظر
admins

نظر خود را در مورد این پست ارسال فرمایید.

نظرات بسته شده است.