دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاههای اقتصادی در ایران

دانشگاه الزهرا

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ کارشناسی ارشد

 رشته حسابداری

عنوان

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاههای اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

خانم دکتر ویدا مجتهد زاده

استاد مشاور:

آقای دکتر علوی طبری 

 تیر 1383

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………….9
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه     11
1-2) تشريح و بيان موضوع     11
1-3) فرضيه هاي تحقيق     15
1-4) ضرورت انجام تحقيق     16
1-5)  اهداف اساسي تحقيق     17
(1-6)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………….. 17
1-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي     18
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه     21
2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري     21
2-3) ماهيت تداوم فعاليت     22
2-4) درجه شمول تداوم فعاليت     25
2-5) تداوم و اصول حسابداري     26
2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها     27
2-6-1) ارزش تسويه     28
2-6-2) بهاي تمام شده تاريخي     29
2-6-3) ارزش جاري     30
2-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي     36
2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي     36
2-8) فرض تداوم فعاليت در ايران     44
2-9) مباني نظري شاخص ها     42
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه     51
3-2) دامنه تحقيق     51
3-3) روش تحقيق     52
3-4) ابزار اندازه گيري     52
3-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات     54
3-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه     54
3-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه     55
3-8) روش توزيع پرسش نامه     55
3-9) معايب پرسش نامه     57
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي )     59
4-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري     60
4-2-1) نگاره هاي آماري     60
4-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا    61
4-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص    63
4-2-2) آزمون فرضيه هابا بهره گرفتن از آمار استنباطي     65
4-2-2-1) فرضيه شماره يک     66
4-2-2-2) فرضيه شماره دو     67
4-2-2-3) فرضيه شماره سه     68
4-2-2-4) فرضيه شماره چهار     69
4-2-2-5) فرضيه شماره پنجم     70
4-2-2-6) فرضيه شماره شش     71
4-2-2-7) فرضيه شماره هفت     73
4-2-2-8) فرضيه شماره هشت     74
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقيق     77
5-2) نتايج تحقيق     78
5-3) محدوديت هاي تحقيق     78
5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي     79

 

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرس به عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

 

مقدمه
در اين فصل به تشريح و بيان موضوع تحقيق ، اهميت و اهداف آن مي پردازيم . همچنين فرضيه هاي تحقيق و نيز  تعاريف عملياتي پاره اي از واژه هاي استفاده شده در پژوهش ارائه مي گردد .
1-2)تشريح و بيان موضوع
صورتهاي مالي به عنوان هسته مرکزي گزارشگري مالي حاوي  اطلاعاتي درباره و ضعيت  مالي و عملکرد مالي بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده کنندگان نظير سرمايه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهيه و ارائه مي شود . اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي يکي از پايه هاي مهم اتخاذ تصميمات منطقي به شمار مي رود. استفاده کنندگان بايد در فرآيند تصميم گيري، پيش از بکار گيري اطلاعات از جمله صورتهاي مالي ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها بايد متناسب با نياز خود ، محتواي اطلاعات را تغيير و ثانياً کيفيت اطلاعات را ارزيابي کنند ( 1974 AAA, ) همچنين به نظر حرفه اي حسابرس مستقل  و با صلاحيت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمايند . حسابرس مستقل نظر حرفه اي خود درباره اعتبار صورتهاي مالي را در قالب گزارش حسابرسي ارائه مي نمايد
آنچه حسابرس به فرايندهاي گزارشگري مي افزايد مربوط به کيفيت اطلاعات گزارش شده  ونياز استفاده کنندگان به ارزيابي کيفيت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسي متشکل از دو بعد است : بعد کنترلي و بعد اعتبار بخشي ، از ديدگاه کنتر ل به دو دليل زير ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکيفيت اطلاعات نظارت دارد :
1-    )بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتا ًبايد منعکس کننده نياز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
2-    )ايجاد انگيزه  براي تهيه کنندگان جهت توليد اطلاعات در چهارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده ،زيرا تهيه کننده مي داند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :87

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :